Op naar 100% recycling

In het laatste kwartaal van 2014 maakte het kabinet zijn visie op afval bekend. Het doel is om de hoeveelheid restafval dat in Nederland verbrand en gestort wordt te halveren in 2020. In 2012 bestond ongeveer 70 procent van het restafval dat de ovens inging uit huis, tuin & keukenafval. Dat betekende dat ruim 7 miljoen ton werd verbrand. Het overige is bedrijfsafval, 3 miljoen ton.

Afval moet als grondstof worden gezien. Door zowel consumenten als bedrijven. Op die manier wordt de afvalberg verkleind en wordt er minder afval verbrand. Door efficiënt hergebruik is er uiteindelijk helemaal geen plaats meer voor verbranding. Een ambitieuze doelstelling. Binnen het bedrijfsafval is gelukkig nog veel ruimte voor verbetering. Bedrijven als Milieu Service Nederland houden zich hier mee bezig.

De overheid wil een zogenaamde ‘Circulaire Economie’ stimuleren. Dit is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft. Drie onderwerpen staan centraal:

  1. Optimaal gebruik van grondstoffen
  2. Geen afval, geen emissies
  3. Duurzaam brongebruik

Uiteraard is dit een mooi ideaal maar voorlopig bevinden we ons in een zogenaamde ‘lineaire economie’.Hierbij delven we steeds nieuwe grondstoffen, maken er iets van en daarna gooien we het weg (take-make-waste). Dat is een te negatief beeld van de huidige situatie. In Nederland recyclen we al 79% van ons afval. De kwaliteit van onze leefomgeving is de afgelopen decennia sterk verbeterd. We zijn in Nederland al goed op weg.